Långängstorp


Denna trafikplats tillhör bandel nr 326
 
Nr Bandel Spårvidd
326 (Stocksund) - Långängstorp 1435/891

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA


Långängen, troligen i samband med banans Öppnande oktober 1911. Normalspårig, SRJ spårvagn nummer 51. Tillverkad 1911 och slopad 1934 i samband med att järnvägen byggdes om till smalspårig, 891 mm. Foto: Järnvägsmuseet, KDAA05809.

Bilden nedan är tagen i Långängstorp 1962-05-19 (namnet ändrades från Långängen 1915).
På bilden syns motorvagn SJ Xoa2p 34. Foto: Järnvägsmuseet, KCAC04649, Lars Olov Karlsson.

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-03 Rolf Sten