Hyllinge


Denna trafikplats tillhör bandel nr 597
 
Nr Bandel Spårvidd
597 Billesholm HHJ - (Bjuv) - Hyllinge 1435

Hyllinge Stenkols- och Lerindustri AB anlade en 5 kilometer lång normalspårig gruv- och industribana mellan Hyllinge och Bjuv. Den öppnades för trafik 1896.
Bolaget uppgick 1911 i dåvarande Höganäs - Billesholms AB.
     Man kontrakterade HHJ för att sköta godstrafiken på banan.
     Under en tid 15 maj 1927 till 31 juli 1934 förekom även reguljär persontrafik. Den sköttes av en HHJ motorvagn som gick sträckan Hyllinge - Bjuv - Billesholm.
     Godstrafiken upphörde 1952.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-01 Rolf Sten