Göteborg Hamnbanan/Frihamn


 
Denna trafikplats tillhör bandel nr 406
 
Nr Bandel Spårvidd
406 (Olskroken) - Tingstad - (Stenungsund) inklusive (Tingstad) - Hamnbanan/Göteborg Frihamn - Arendal/Volvo 1435
704 Göteborg Frihamn - Frederikshavn Tågfärja

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-03-28 Rolf Sten