Albano


Denna trafikplats tillhör bandel nr 327
 
Nr Bandel Spårvidd
327 (Karlberg) - Albano - Värtan - Loudden Oljehamn inklusive (Albano) - (Stockholm Ö) och (Värtan) - (Ropsten) 1435
HOME
INDEX
LISTA
NÄSTA

Bangårdsskissen från 1935 visar spårens inbördes förhållanden i Albano. Skiss: ekeving.se

Bilden nedan visar västra infarten till Albano station 1935. Första spåret som går till höger leder till Stockholm Östra. Längst bort skymtar Roslagsbanans spår som korsar på en bro över "Värtanbanan". Foto: Järnvägsmuseet, KDAE01782

 


HOME
INDEX
LISTA
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-02 Rolf Sten