Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
Anneberg - Ormaryds Järnväg, AOJ
Linje

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Summary Sammanfattning (Summary AOJ) (2015-07-15)
To facts about Snabbfakta (facts about AOJ) (2004-12-29)
To facts about Beskrivning av xxlinje xxxx (description of xx line) (2001-12-27) 
To map Karta AOJ  (Map AOJ) (2015-07-15)
Timetable Tidtabell AOJ 1930 Timetable AOJ 1930 
Line gradient Banprofil AOJ Line gradient

Anneberg - Ormaryds Järnväg, AOJ lok 3 med NN-vagnar lastade med tändstickskistor från Tändsticksfabriken.
Anneberg - Ormaryds Järnväg, AOJ lok 3 med NN-vagnar lastade med tändstickskistor från Tändsticksfabriken. Foto Smålands Anneberg, cirka 1925. KDAJ05655 Sveriges Järnvägsmuseum, Samlingsportalen.se

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 1999, 2009.  

 

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2015-07-15