HOME
INDEX

577     Karlshamn - Vislanda

FÖREGÅENDE
LISTA
(Karlshamn) - Norraryd - (Vislanda)
NÄSTA

 
Karta nr 453
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kh (Karlshamn C) h 0 3 1945-06-11 1957-08-26 25) 33)
(Karlshamns hamn) 2 1942-06-15 1957-08-31
Aum Asarum h 4 30 1900.07.01 33)
Gvl Gungvala v 7.1 51 1915.09.08 33)
Sväa (EJ: Sv) Svängsta v st 11.3 46 1874.06.29 1975.10.01 25) 33)
Åkm Åkeholm v 15.2 59 1902.11.20 33)
Hms (EJ: Hj) Hemsjö v st 20 85 1874.06.29 1970.05.31 25) 33)
Hemsjö mosse lp 22.8 1918.05.24 1926 25) 33)
Hov Hovmansbygd h hp 24.8 103 1964.05.31 1970.05.31 25)
(EJ: H) Hofmansbygd st 24.8 1874.06.29 25) 33)
Fri Fridafors v 29.3 114 1892.12.01 33)
Bjellernäs lp 29.3 1885. 1892.12.01 25)
Sma (EJ: Slm) Slattesmåla h hp 31.7 131 1930. 1970.05.31 25)
Skattesmåla
Granö lp ca 33 1880 ca ca 1895 25)
Ryd Ryd h lp 36 144 1970.05.31 1981.03.01 25) 200)
Nod Norraryd h 38.5 139 1900.11.01 33)
Ålt Ålshult h 43.6 143 1874.06.29 33)
Ulvö v hlp 51.5 141 1960.07.01 1970.05.31 25)
(EJ: U) Ulfö st 51.5 1874.06.29 25) 33)
Huk Hulevik v 55.5 142 1874.06.29 33)
(EJ: Hlv) Hulvik lp 55.5 1884 ca ca 1895 25)
Tne (EJ: T) Torne h st 63.3 143 1874.06.29 1970.05.31 25) 33)
Torp lp 1880 ca ca 1895 25)
(EJ: Ha) Hunna hp 66.1 1931. 1941 25)
Gmö Grimslöv h 69.7 150 1874.06.29 33)
(EJ: Gl) Grimslöf st 69.6 1874.06.29 25) 33)
Sköp Skörda grusgrop 73.7 150
Hästhagsmossen lp ca 75 1901.08.12 1932 25)
Vs (EJ: Vs) (Vislanda) st 77.8 160 > 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
200)Sista trafikering 7.6.1979

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-07-14 Rolf Sten