HOME
INDEX

579     Vislanda - Bolmen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vislanda) - Ljungby - Bolmen
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Möt Mörhult h 84.4 185 1874.06.29 33)
Åä Åäng h 88.3 169 1874.06.29 33)
Mål Målaskog h 92.8 167 1878.10.04 33)
Rys Ryssby h 98.9 139 1878.10.04 33)
Eld Ekeliden 102
Föp Förarp 103.5 158 1918.12.20 33)
Tut Tutaryd v 106.5 151 1878.10.04 33)
Ågård
Mas Marås 108.5 165 1918.10.05 33)
L Ljungby h 113.9 137 1878.10.04 33)
Ågård lp 1883 före 25) 194)
Gänget lp 1884. 25) 196)
Bkä Broakärr 118.6
Sse (EJ: Sm) Stavsjömosse lp 72.6 25) 210)
Sse Stavsjö mosse 120.2 145 33)
(EJ: Sm) Stafsjö mosse lp 72.6 1903.04.15 25)
Drd Dragaryd v 122.4 150
Stavsjö hp 70.6 1910 ca 1921 25)
Stafsjö
Ang Angelstad h 124.7 133 1878.10.04 33)
Bms Bolmens mosse 128 143
Bon Bolmen v 129 143 1878.10.04 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
194)Sidospår norrut från L. Rivet senast 1930-talet
196)Sidospår söderut till Ljungby hamn. Spåret kavr ännu på 1930-talet
210)Växeln borttagen 1959, formellt nedlagd 1965.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten