Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan

 
VHVJ,
Växjö - Hultsfred - Västervik Järnväg

Av Rolf StenVHVJ, Växjö - Hultsfred - Västerviks Järnväg
Sedan SJ fattat beslut om att lägga ned persontrafiken på linjen Växjö - Västervik bildades 1984 Föreningen Rädda Smalspåret. Denna förening tillsammans med privata initiativ och 5 000 aktieägare bildade Växjö - Hultsfred - Västerviks Järnvägsaktiebolag.
   Efter omfattande ekonomiska turer fram och tillbaka lyckades bolaget 30 september 1986 köpa den 183 kilometer långa järnvägssträckan inklusive mark och stationsbyggnader. Den järnvägslinje som man nu hade köpt från SJ var forna Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg samt Hultsfred - Västerviks Järnväg. De båda smalspåriga, 891 mm, järnvägarna hade förstatligats 1941.

VHVJ aktielogotype

   Bolaget marknadsförde sig som "Smalspåret" och startade sommartrafik med rälsbussar från 11 juli 1987. Trafiken fortsatte till och med sommaren 1992. Man körde även skoltåg för Växjö Kommuns räkning på sträckan Rottne - Braås. Denna pågick från 17 augusti 1990 till höstterminens slut 1992.
Verkebäck station year 1989

13 juli 1989. Yp 900 har som tåg 2191 ankommit till Verkebäck. Den ska nu efter möte med tåg 2190 kopplas samman med Yp 797 och fortsätta till visfestivalen i Västervik. Foto ur tidningen "Smalspårsinform 1/90".

 

Det ser mörkt ut
17 december 1992 gick VHVJ i konkurs
Aktie VHVJEfter konkursen delades järnvägen upp på nya ägare:
    Den 9 kilometer långa sträckan Växjö - Sandsbro övertogs av Växjö Kommun
   Den 140 kilometer långa sträckan Sandsbro - Totebo övertogs av Småländska Smalspåret AB (SMAB)
   Den 27 kilometer långa sträckan Totebo - Verkebäck övertogs av Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS)
    Den 7 kilometer långa sträckan Verkebäck - Jenny övertogs av Vägverket.

Trafikutövare efter konkursen blev Tjustbygdens Järnvägsförening på sträckan Verkebäck - Hultsfred och Småländska Smalspåret AB på delen Hultsfred - Sandsbro.
   Åren efter konkursen bedrevs sporadisk sommartrafik samt en del lokaltrafik i Hultsfred i samband med Rockfestivalen.

Det ljusnar
1993 bröts spåret på den av Vägverket ägda sträckan Jenny - Verkebäck. Man lade helt enkelt en vägbank över spåret vid Rödsle i stället för att bygga en viadukt.
   Våren 1993 överklagades Vägverkets beslut att bygga en bank i stället för viadukt över spåret. 29 juli 1993 beslutade Länsstyrelsen att upphäva Vägverkets beslut. Det ska var en viadukt över spåret! Vägverket motsatte sig detta men föll efter hårt motstånd till föga. En ny viadukt stod klar 2000.
   1998 byggnadsminnesförklarades sträckan Totebo - Hultsfred och 1999 skedde samma sak mellan Totebo - Hultsfred
    1998 var det åter möjligt att trafikera sträckan Verkebäck - Hultsfred.
1999 köpte FAS lokstallet i Västervik samt Jenny station. Riksantikvarieämbetet köpte sträckan Verkebäck - Jenny av Vägverket.
   Sedan viadukten blivit färdig 2000 sattes sträckan Verkebäck - Jenny åter i trafikabelt skick
  År 2000 började Västerviks Kommun att återställa den sedan år 1993 rivna smalspårsbangården i Västervik
   2001 var sträckan Jenny - Hultsfred åter i trafikdugligt skick.

Sträckan Västervik - Jenny - Hultsfred
Trafik igen!

År 2002 blev ett glädjens år för många smalspårsvänner. Det här året återinlades den växel i Jenny som förband smalspåret med treskensspåret Jenny - Västervik.
  De första smalspårstågen kunde under senhösten åter rulla mellan Jenny och Västervik
2003 har sommartrafiken på smalspåret Västervik - Hultsfred åter kommit igång. Trafiken sköts av Tjustbygdens Järnvägsförening.

Sträckan Hultsfred - Åseda - Växjö
Den återstående delen av VHVJ då?

Sedan Småländska Smalspåret AB (SMAB) sattes i likvidation tvingades man, för att få in kapital, sälja järnvägssträckan Åseda - Växjö (Sandsbro) till Uppvidinge Kommun.    Kommunen lade sedan ut rivning av banan på entreprenad. Rivningen genomfördes 2002.
   Den återstående delen Åseda - Hultsfred kommer troligen att kunna räddas och på sikt åter få sommartrafik. SMAB och den ideella Föreningen Smalspåret Växjö - Västervik jobbar för att detta ska ske.

 

Return to page top


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
vhvj.html senast uppdaterad 14 oktober 2003 av Rolf Sten