Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 MMJ, Mariestad - Moholms Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about MMJ) Snabbfakta (facts about MMJ) (2018-03-04) 
MMJ, Mariestad - Moholms Järnväg timetable 1930 Tidtabell MMJ 1930 (Timetable 1930)
Karta MMJ (Map MMJ) Karta MMJ (Map MMJ) (1999-05-28)
To the key map Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28)

Mariestad station year 1890

Mariestads Station på 1890-talet. Loket som står kopplat framför det blandade tåget är nummer 3 tillverkat av Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1885. Loket var i tjänst till 1928 då det skrotades. Hitåt i bild är i riktning mot Moholm respektive Skara. Ett nytt stationshus uppfördes 1909 i samband med att VGJ byggde bandelen Mariestad - Gårdsjö. Foto: Samling Stig Nyberg.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
mmj.html senast uppdaterad 2018-03-04