Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

VÅHJ, Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg
Tidigare i nämnd ordning: Växjö - Klavreströms Järnväg, WKJ, Växjö - Klavreström- Åseda Järnväg, VKÅJ, Växjö - Virserums Järnväg, VVJ.

Av Rolf Sten

Banprofil VÅHJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
VÅHJ line gradient

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida  

  Return to  table of content
  Returtåg till VÅHJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
vahj_profil..html senast uppdaterad 12 oktober 2003 av Rolf Sten