Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
SRK,
Södra Roslags Kustbana

Av Rolf Sten

 Snabbfakta Södra Roslags Kustbana, (facts about SRK) (1999-11-15)


Linjen Roslagsnäsby - Åkersberga
D
en 8 oktober 1897 fick Aktiebolaget Södra Roslags Kustbana (SRK) koncession på en smalspårig (891mm) järnväg mellan Roslagsnäsby och Åkersberga. Kostnaden beräknades till strax över 250 000 kronor
Bygget av den 16 kilometer långa bandelen startade strax efter nyår 1898 och beräknades att vara klart i december 1899.
   Banbygget kom att drabbas av oväntade kostnader. Mellan Rydbo och Runö byggdes banan över mossmarker vilket gav upphov till sättningar i bankroppen. Den 1 augusti rasade banvallen på en sträcka av 200 meter. Det här fördröjde byggnadstiden avsevärt. Det kom att dröja till den 10 september 1901 innan banan kunde öppnas för allmän trafik.
    Vid slutbesiktningen den 21 november 1902 kunde man konstatera att byggnadskostnaden slutade på 750 000 kronor. Alltså betydligt mer an kalkylerat.
    Trafikeringen sköttes redan från början av Stockholm - Rimbo Järmväg, SRJ, som enligt ett kontrakt från 1898 arrenderade SRK
    Rälsvikten var från början 17,2 kg/m, största tillåtna hjultryck var 4,375 ton och största tillåtna hastighet 35 km/t.
   Stationer fanns vid Rydbo 9 kilometer från Näsby, Runö 14 kilometer från Rydbo samt Åkers Berga 16 kilometer från Näsby.
Karta Södra Roslags kustbana

Linjen Åkersberga - Österskär
F
astighetsbolaget Åkersberga - Trälhavet bekostade en förlängning av banan från Åkersberga till Österskär, en sträcka på 2 kilometer. Bandelen öppnades för trafik den 16 januari 1906 och trafikerades av SRJ.    Fastighetsbolaget sålde bandelen till SRK i oktober 1906.
   Stockholm - Rimbo Järnväg förvärvade efterhand aktier i SRK och kom så med tiden att få aktiemajoritet i SRK. Den 1 juli 1909 köpte SRJ Södra - Roslags kustbana. Köpeskillingen uppgick till 731 035 kronor och 71 öre. SRK uppgick därmed helt i SRJ.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

  Return to table of content
  Returtåg till "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
srk_fakta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten