Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 RSJ, Rimbo - Sunds Järnväg

Av Rolf Sten


 RSJ (1999-11-15)  

Karta Rimbo - Sunds Järnväg, RSJ map
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Översiktskarta Stockholm-Roslagens Järnvägar
Key map SRJ

 

 Return to RSJ table of content
  Returtåg till "RSJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
rsj_karta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten