Interiör bild från M-loket nummer 605

Lokförare Abrahamsson i hytten på M 605. Hans vänstra hand vilar på bromsventilen, medan den högra fattar om körkontrollen.
Foto: © Tore Westerman. Samling Rolf Sten.
 

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
m_interior.htm senast uppdaterad 990424 av Redaktören: Rolf Sten