Åter till SJ förteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Karlberg - Värtan
(The state railway Karlberg - Värtan)

 

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning Statsbanan Karlberg - Värtan
Make your choice and click at the yellow arrow
 
 
Karta (map) över regionens j?rnv?gar Karta (map) över regionens järnvägar
Historik om Karlberg - Värtan (Facts about)
Bangårdsritningar (Drawing station yards)
Höjdkurva Sveg - Hede (altitude contour)
Tjänstetidtabell, 1932, (working time-table)
Tåg 3586 Sveg - Hede & Tåg 3587 Hede - Sveg


 

Åter till sidans början. Return

Return to Swedish state railways, table of content

  Returtåg till Statens Järnvägar" innehåll"


© Rolf Sten
Karlberg - Värtan_main.html senast uppdaterad 2018-12-30