Return to "Sveriges Järnvägar table of content.Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1869
Tillkommit under året (addition during the year):

Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Nordvästra stambanan,
den 40 kilometer långa bandelen Kristinehamn - Karlstad öppnades för allmän trafik 1 oktober.

 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Seriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1869.html senast uppdaterad 2022-12-26