Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
El - tågpremiär

Artikeln nedan är ett reportage gjort av Thord Olsson och var införd i tidningen "Signalen" nummer 24 1950.
Samtliga foton: Thord Olsson

The first electric train in StrömstadFörsta sidan på Signalen nummer 24 1950 pryddes av bilden till vänster. Bildtexten sa följande: Sommarpyntat med björklöv och blågula band rullade måndagen den 5 juni det första el-tåget på sträckan Varberg - Strömstad över Borås, Herrljunga, Uddevalla och Lysekil - en festlig invigningsfärd i strålande junisol och välkomnad av tusentals personer som samlats efter linjens stationer. Här har extra tåget just kommit till Strömstad, där befolkningen gått man ur huse för att uppleva det högtidliga tillfället. (Tåget drogs av dubbla Hg-lok. Det främsta främsta loket är nummer 787 nylevererat till SJ året innan. Ursprungligen beställt av NKlJ.)

 

Strömstad- En sådan här elektrifieringsinvigning är inte bara fest, det är litet vemodigt också på sitt sätt. Man tänker tillbaka på vad som uträttats och på de bra jobbare man träffat och lärt känna. De har i regel arbetat hårt och plikttroget och jag undrar nu hur många av de äldre som kan vara med om nästa invigning. Det blir nog ganska få, åtskilliga hinner sluta och pensioneras innan dess. En SJ-epok är slut, en ny era är på väg. Förut följde de stora arbetena tätt på varandra men så tycks det inte bli under den närmaste framtiden..
Det är förbundsmedlemmen, förste kontorist S. E. V. Sällberg, Nässjö, som sitter och sammanfattar sina intryck av den solmättade och succépräglade el-invigningen av sträckan Varberg - Borås - Uddevalla - Strömstad samt Smedberg - Lysekil, medan extratåget i den ljusa och ljumma juninatten rullar söderut efter en solenn middagsfinal i nordligaste västkustmetropolen Strömstad. Och visst blev måndagen den 5 juni en stor, glad Strömstadhögtid för alla etter linjerna, starkast förnimbar i norra Bohuslän. Det var det också en "riktig" elpremiär norrut från Uddevalla - den övriga sträckan hade ju tidigare den sensationen bakom sig - och hos de täta åskådarleden vid stationer och hållplatser som tog emot tåget, festpyntat med björklövsgirlanger, blågula band och pampiga invigningsskyltar, spårades ett spontant, ärligt välkommen. Man log och lät armarna fladdra ikapp med flaggor i topp, både från fabriker och bondgårdar, och under -den uppsluppna stämningen fanns även glädjande fakta: de 43 elektrifieringsmiljonerna ger påtagliga fördelar både för resenär och godstrafikant.
Bilden ovan: - En klatschig skylt det här, tycker konduktör Hjalmar Malmborg, som klev på extratåget redan i Varberg, och ombudsmännen J. S. Norell (vårt förbund) och A. Nyman (Sv. Vägarbetareförbundet) instämmer.


SJ director-general Upmark, worker Ryd and chief engineer Thelander Bilden till vänster: En elektrifieringsarbetets symboliska trio: Fr. v. generaldirektör Upmark, banarbetare Volger Ryd, Alby, och elektrotekniska byråns chef, överingenjör Th. Thelander, solar sig under uppehållet i Vänersborg.
  
  Ett drygt dagsprogram blev det för invignings- tågets c:a 240 gäster, från SJ- generalerna Upmark, Granholm och Dahlbeck, lands- hövdingarna Richert och Nyström till gråhårsmän vid gamla Lysekilsbanan och banarbetar- representanter vid bygget. Redan kl. 8 lämnade man Varberg och först 14 timmar senare blev det återresa från slutmålet Strömstad. Då hade man hunnit att i nästan expresstempo bl. a. luncha och bese industrier i Vänersborg, avnjuta taktfast regementsmusik i Uddevalla med Bohus Bataljon som populär signaturmelodi, tas emot med stora famnen i Lysekil - stadsfullmäktige- ordförandetal, hornmusik för tredje gången i följd, nu av en debuterande FCO-orkester, samt av industrimän med tonvikt på konserver - och slutligen kanske färdens höjdpunkt: tretimmarsuppehållet i Strömstad med körsång på järnvägsstationen, 2.000 personer packade på plattformarna och trivsam middag på rest. Skagerack, medan solen lade sig till ro i havet strax intill. Equipment in the recording carDet var också där som generaldirektör Upmark framförde sitt tack till alla dem som fört elektrifieringsprojektet i hamn - han ställde människan i centrum för det tekniska och ekonomiska sammanhanget och harangerade särskilt överingenjören Th. Thelander vid järnvägsstyrelsens elektriska byrå och arbetschefen T. Hedström. Kungamedaljen "för nit och redlighet i rikets tjänst" utdelades till följande 13 personer, som under lång tid varit sysselsatta med elektrifieringsarbeten vid SJ, nämligen ingenjörerna H. Poppel, K. G. Stenberg och K. E. H. Jansson, bokhållaren N. Lindqvister, ledningsmästaren J. G. Eriksson, kontorsskrivaren B. G. A. Mörk, förste kontoristen S. E. V. Sällberg, t. f. ledningsförmännen E. A. K. Lönnqvist och A. T. Askerlund, reparatören C. G. de Pellegrini samt banarbetarna J. J. Karlsson, P. E. Larsson och A. E. Karlsson.
Bilden ovan: Med elpremiärtåget följde även en finessrik s. k. mätvagn, som bl. a. registrerade kontaktledningens friktion mot strömavtagaren.

Lot of spectators in Uddevalla
Tusentals personer välkomnade invigningståget på stationer och hållplatser. Så här mycket folk var det t. ex. i Uddevalla.

Ja, det blev en välregisserad avslutning på en perfekt invigningsfärd som därtill bjöd på ett överraskande extranummer - förevisning ombord på tåget av en smalfilm som samma dag upptagits från el-premiären. Men SJ:s reklammän kan också sin sak!
Vad har man fått för de 43 miljoner kronor elektrifieringen Varberg - Strömstad kostar?
Arbetet har omfattat 270 km. spår, därav 75 km. på bangårdar. Lokparken har utökats med 25 enheter. För elektrifieringen har tillkommit en ny omformarstation i Varberg och dessutom

The electric train in Strömstad.
Så här mangrant mötte befolkningen upp vid stationerna i norra Bohuslän. Bangårdar och tomma godsvagnar "översvämmades" av entusiastiska åskådare.

har omformarstationerna i Sjömarken och Uddevalla kompletterats. För ledningsbyggnaden har åtgått c:a 8.800 stolpar och strävor med en sammanlagd vikt av 2.735 ton. För fundamenten har krävts 1.900 ton cement. Vid vägövergångar har uppsatts 2.100. betongstolpar. Samtliga ledningsbryggor väger c:a 600 ton och kopparledningarna 1.347 ton. Hittills har linjearbetet fordrat ungefär 210.000 dagsverken. Antalet arbetare har under åren 1946-49 växlat mellan 115 och 238 per månad. I medeltal har kontaktledningen kostat 26.600 per linjekilometer och 37.300 kr per kilometer bangårdsspår.
   Och vilka blir vinsterna genom elektrifieringen? Bandelarna har visserligen ingen tung trafik - antalet The staff at the first electric train to Strömstadpasserande bruttoton är 7-20 procent av trafiken på linjen Falköping -Göteborg - men trafiken har dock ökat betydligt sedan förkrigsåren och även under de senaste åren kunnat hålla nivån. För persontrafiken kommer elektrifieringen innebära ökat tågantal och förkortade restider, 20-25 procent snabbare än förut, vilket bl. a. kommer betyda lättnader för turismen. Också för godstrafiken, som ger SJ största inkomsterna, blir det förbättringar främst av värde för fisktransporterna.
Och så väntar vi på nästa el-invigning! En ny etapp är inledd och från det nu snart avslutade arbetet Varberg - Strömstad har personal redan överflyttats för att göra förberedande arbeten på sträckan Alvesta - Karlskrona. Kanske "Pelle med pipan" och hans kompisar står pall också för detta projekt. ..Thord Olsson.

Bilden ovan: "Levande" dekorering av det främsta av de båda Hg-loken som drog extratåget sista etappen till Strömstad. Fr. v.:lokbiträdet Åke Skog, konduktören C. O. Unger, lokbiträdet Stig Olsson samt i fönstret lokförarna Gustaf Kast och Ivar Hagström.

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content
  Returtåg till eldriften innehållsförteckning


© Rolf Sten
el_stromstad..html senast uppdaterad 2004-10-29