Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ULB, Uddevalla - Lelångens Järnväg

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930.
I tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs ULB.


Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida  

  Return to  table of content
  Returtåg till ULB "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ulb_tidtab.html senast uppdaterad 24 augusti 2003