Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


HBJ,
Halmstad - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

 

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen, make your choice and click at the red arrow

To facts about Snabbfakta (facts about HBJ) (2005-01-17)
To map Karta Halmstad - Bolmens Järnväg  (Map HBJ) (2005-01-17)
Timetable Tidtabell HBJ 1917 Timetable HBJ 1917 
Tidtabell HBJ 1930 Timetable HBJ 1930  Tidtabell HBJ 1930 Timetable HBJ 1930 
Banprofil HBJ Line gradient
Mer och utförligare information om HBJ hittar Du på denna hemsida om Halmstad - Bolmen Järnväg (öppnas i nytt fönster) 

Bolmen Halmstad station year 1920

HBJ station i Halmstad kallad för Bolmens Halmstad fram till 9 juni 1947 varefter det hette Halmstad Östra. Under åren 1959- 1963 fanns ett spår framdraget mellan Halmstad Östra och Halmstad Central. Detta för att persontågen på HBJ skulle kunna gå fram till Halmstad Central och därmed underlätta för resenärerna att byta tåg. Foto Svenska Järnvägsföreningen 1926.

Nästa sida Next page

 

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet.

 

© Rolf Sten
hbj.html senast uppdaterad 2009-12-23