Retur till SJ-loken. Return to SJ engines table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Rullande Materiel (rolling stock)    

av Rolf Sten 
M-loket (Steam engines class M)
De olika loktyperna vid Statens järnvägar benämndes från början bara som snälltågslok, lok för blandade tåg samt större eller mindre godstågslokomotiv. Genom åren blev de olika loktyperna alltför många varför man år 1876 införde litterasystemet med bokstavsbeteckningar som angav vad det var för typ av lok
     De allra första åren hade man inga speciella godstågslok utan godset gick i de blandade tågen men efterhand som godstrafiken ökade blev man tvungen att mer och mer börja köra rena godståg respektive persontåg

Kapitelindelning
Det första M-loket (The first M-engine) (1999-11-27) 
M-loket nummer 8 (48) "FINN" under år 1866 (Engine No. 8 year 1866) (1999-11-27)
Tekniska data på M-loket (Technical data) 
   

 


 

 

 

  Det enda M-loket 

När stambanorna började byggas hade man räknat med att godstrafiken skulle kunna skötas med de blandade tågen. Dessa kalkyler kom helt på skam varför man i början av 1860-talet började planera för speciella godstågslok.
    För att skaffa sig erfarenhet från andra leverantörer än Beyer, Peacock & Co, beslöt man att köpa ett godstågslok från den engelska järnvägen London & North Western Railway. De byggde de flesta av sina lok i egen regi på järnvägens verkstäder i Crewe.
      Loket som köptes var en sexkopplad tendermaskin med axelföljd C, det vill säga tre drivande axlar. Drivhjulsdiameter 1550 mm. Tendern var tvċaxlig.
     Loket kostade 54506 kronor och 60 öre och levererades under år 1862. Det registrerades in på Södra Stambanan som nummer 8 "Finn" vilket ändrades till nummer 48 år 1864 när den gemensamma nummerserien infördes. År 1876. När litterasystemet infördes fick loket littera "M".
     Loket motsvarade inte förväntningarna och dessutom var priset alldeles för högt varför detta lok var det enda som kom att köpas från Crewe och London & North Western Railway.
   Loket fick en ny tender tillkopplad år 1869 men kom alltid att vara en udda maskin . Loket skrotades redan år 1883.

engine No. 8 (48) "FINN" class M
SJ lok M nummer 48 (8) "FINN" fotograferat någon gång i slutet av 1860-talet. Foto: Stig Nyberg

To page top

 

 

 


  Lok nummer 8 (48) "FINN" under år 1866
 Tar vi ett år och ett lok ur Svensk Järnvägsstatistik kan vi konstatera att lok nummer 48 "Finn", år 1866, var i tågtjänst 122 dagar.
    Drog blandade tåg i 45,6 mil och godståg i 1475,0 mil samt var i stationstjänst 50,7 mil. Sammanlagt genomlöpte loket 1571,3 mil varav 1520,6 mil med tåg fördelat på 124 tåg.
   Loket förbrukade 375,0 kubikfot (10,6 m3) ved för påeldning, 395710 skålpund (1681,7 ton) stenkol för själva eldningen under tågtjänst. kostnaden för ved och stenkol uppgick till 2957 kronor och 82 öre.
     Förbrukningen av talg och olja uppgick till 307,4 skålpund (130,6 kg). Detta till en kostnad på 288 kronor och 33 öre.
    Den sammanlagda årskostnaden för reparation och underhåll av lok och tender blev 5785 kronor och 91 öre.

To page top  Tekniska data på M-loket
Loket  
    Axeltryck i tjänst. axel 2 9.60 ton
Cylinderdiameter. 432 mm Axeltryck i tjänst. axel 3 9.60 ton
Slaglängd. 610 mm Total vikt i tjänst 28.90 ton
Hjuldiameter. Drivhjul 1550 mm Materialvikt 25.90 ton.
Adhesionsvikt  28.90 ton.
Hjulbas. 4724 mm Dragkraft. 3300kg
Med tender. - Största hastighet -
Största längd. -
Största längd med tender - Tendern  
Panndiameter (invändigt) 1187mm Hjuldiameter 1067 mm
Avstånd mellan tubplåtar - Hjulbas. 2440 mm
Plåttjocklek i rundpanna - Största längd -
Ångtryck 7 kg/cm2. Axeltryck axel 1 6.60 ton
Antal tuber. 192 Axeltryck axel 2 6.60 ton
Total eldyta 88.10 kvm
Rostyta 1.39 kvm. Vikt i tjänst 13.20 ton.
Pannans vattenrum Materialvikt -
Pannans ångrum - Kolförråd -
Axeltryck i tjänst. axel 1 9.60 ton Vattenförråd -


To page top


Retur till historiskt "rullande" innehållsförteckning
© Rolf Sten
m_loket..html senast uppdaterad 2014-08-06