Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok L 31 1870 (GDJ 42) (SJ steam engine class L 31) 

   

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

L31 1870

V & M Falun 18 1902

1954

1955 Vislanda

2005-12-03

GDJ L3 42 i Falun strax före förstatligandet Falun Foto JVM
GDJ L3 42 strax före förstatligandet Falun Foto JVM         

Datum

 

 

 

Källa

1910

 

Omlitt från H till L2

 

 

1935

 

Ombyggd. Till tvillinglok. Pannbyte med nybyggd panna (överhettning). Omlitt från L2 till L3

 

SJK

1948

 

Övertagen till SJ från GDJ. Enl. Normalspåriga ånglok vid SJ tjänstgjorde loket mellan Falun-Mora.

 

 

1950-01-01

 

I tjänst vid VII distriktet (Huvudort Göteborg)

 

Str 77

1953-05-01

 

Loket finns ej upptaget som driftlok vid någon Ms

 

SJ

1954-10-30

 

Slopad för skrotning. Panna 2354 avställs för ev ombyggnad till annat lok

 

SJ

1955

 

Skrotad Vislanda (ej panna 2354)

 

 

 

Panndata

1935-1958

 

Panna 2354 i GDJ L3/SJ L 31 var tillverkad av ASJ i Falun med tillverkningsnummer 73 år 1935 och hade arbetstrycket 12 kp/cm2.

Rev data: 16/8 1935, 9/11 1935, 24/4 1941, aug 1957 förenklad klass II Ör(Ör kan i detta fall även betyda Bs=Borås)

Pannan, med nr 2354,rapporteras aug 1957 som ombyggd till litt E. Armatur och regulatoranordning är från L 31. Överhettningsanordning från litt E.

Pannan rapporteras ha lagts in i E 1041 i mars 1958 i Tm=Tomteboda men betyder i realiteten Tillberga.

Loket fick en något avvikande utseende efter pannbytet.

Källa: Bengt Dahlberg Järnvägshistoriskt forum 2005-02-24

 

Tillägg: Panna 2354 ilagd i E 1041 1958-03 i Tillberga Källa SJ Tjänsterapport.

Pannan och lok E 1041 slopades 1971 och skrotades i  Vislanda samma år.

 

BD / CS

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

 

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Pannrevisioner panna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenderdata litt K11

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar

Tåg 9 1970

  Någon av GDJ 42-45 i Bergsgården 1930 talet
Någon av GDJ 42-45 i Bergsgården 1930 talet


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Rolf Sten
xx_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08