Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok E11 1851 (BJ M3s 121) (SJ steam engine class E11) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

E11 1851

V & M 357 1930

1975-06-01

1976 skrotad i Falun

2005-04-16

                    

Datum

 

 

 

Källa

1930

 

Inköpspris 147.480:-

 

WS

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ M3s 121 gällde följande: Åmål

 

HK

1948

 

Överförd til SJ efter BJ förstatligande

 

 

1950

 

I tjänst vid VII Distriktet

 

Str 77

1952-11

 

Alla tre E11:orna fanns med på den inventering som gjordes 1952-11 som underlag för vilka lok som var möjliga att överföra till beredskapsfordonsparken.

 

CS Fsbr

1959-06-03 – 1959-07-04

 

1851 fick endast en kort period i tjänst på 35:e ms.

Maskinen provades i egt 5620 till Gyo den 3/6 1959 där varmgång i en excenter konstaterades. Kalken drogs 15/6 samma år för första gången. Samma tåg fick bli sista tjänst också, man kom till Rv på "hemgång" med 4946, då en kolvstång brast och cylinderblocket förstördes därtill. Datum för detta 4/7 1959.

 

DJ/ Pv

1960

 

Observerad i Falun (Bild från SJK Fotoerbjudande)

 

SJK

1959-1968

 

Alla tre E11 loken gick till Östersund efter tjänsten, men jag har inga noteringar om provkörningar. Jag har kopior på loklistor över "udda" beredskapslok från -68, där det står att samtliga 3 lok befanns vara i mycket gott skick.

 

DJ

1964

 

Uppställd i Gräsberg lokhus

 

AFB

1970-07-23

 

Uppställd i Gräsberg lokhus

 

AFB

1970-08

 

Uppställd i Gräsberg lokhus

 

WS

1971-08-08

 

Uppställd i Gräsberg lokhus

 

WS

1972-10-01

 

Uppställd i Gräsbergs lokhus

 

WS

1975-06-01

 

Slopad

 

WS

1976-01-23

 

Såld till Kjell Hansson svets & smide Borlänge för 18.600:-

 

WS

1976-02-09

 

Transport av loket

 

WS

1976 vecka 11

 

Skrotning påbörjad i Falun

 

WS

Panndata

1930

 

Lev med Panna 2403

 

HK

?

 

Panna 2335 (V & M 356 1930) ilagd loket (ursprungspanna till BJ 120). Pannan var ilagd loket under hela SJ tiden och skrotades tillsammans med loket 1976

 

HK

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2403

V & M falun 357 1930

lok BJ 121

 

1971 Östersund

 

Datum

 

 

 

Källa

1930

 

Lev med lok BJ 121

 

HK

?

 

Urtagen från lok och upplagd som reservpanna.

 

HK

1953-05-19

 

I ett brev av 19/5 1953 till huvudverkstaden Örebro som svar på deras brev av 23/3 1953 beträffande R-lokspannan 1054 bestämmes att i R-loket 975 ska i stället reservpannan litt E11 nr 2403 inläggas. Ritning 52037 visar hur det skulle se ut. Pannan fanns då uppställd i Åmål.

Ombyggnaden genomfördes ej och i stället fick pannan 1054 en förenklad klass II i Örebro.
/ Bengt Dahlberg Järnvägshistoriskt forum 10 april 2005

 

BD

1970-10-25

 

Reservpannan observerad i Falun (lilla) lokstallet

 

AFB06

1971-04

 

Skrotad i Östersund

 

HK

 

Pannrevisioner panna 2403

1941-03-24

 

Rev. kl.

 

WS

 

Pannrevisioner panna 2335 (senast ilagd)

1930-04-04

 

Rev. kl. (troligen kl. I – leverans)

 

HK

1934-07-09

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1937-07-07

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1940-03-14

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1945-08-15

 

Rev. kl. Ål

 

HK

 

 

Eftersom pannan inte fått rev efter 1945 kan det tänkas att den legat utan lok och först senare lagts in.

 

HK

 

Tenderdata litt A2

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar

AFB

Fsbr

Postvagnen

Järnvägshistoriskt forum

Rev. bok Ös

WS kort

Tåg 10.1970

Tåg 6 1968

 

Foton

 


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1851_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08