Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok E11 1850 (BJ M3s 120) (SJ steam engine class E11) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

E11 1850

V & M 356 1930

1975-06-01

1976 Skrotad Kalmar

2005-04-15

 SJ E11 1850 i Insjön
Insjön 1961-08-30 foto Danne Johanssons saml.

Datum

 

 

 

Källa

1930

 

Inköpspris 147.480:-

 

WS

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ M3s 120 gällde följande: Falun

 

HK

1948

 

Överförd till SJ vid BJ förstatligande

 

 

1950

 

I tjänst vid VII Distriktet

 

Str 77

1952-11—1953-07

 

Alla tre E11:orna fanns med på den inventering som gjordes 1952-11 som underlag för vilka lok som var möjliga att överföra till beredskapsfordonsparken. Året efter (juni 1953)kom också en order att 1849 och 1850 skulle erhålla beredskapsrevision inför formellt överförande till berdskapsfordonsparken.
Vid den tidpunkten tillhörde loken fortfarande 33 Ms (huvudort Åmål). Orden ändrades dock juli 1953 då 1849 och 1850 skulle få pann (och trol.) lokrevision kl. III och därefter tagas i bruk som driftlok vid 20 ms (huvudort Boden).

 

CS Fsbr

1958-09-25 – 1962-07-14

 

E11 1850 blev den av som var i tjänst längst av de tre. Första lgt blev 5650-5651 till Gyo och tillbaka den 25/9 1958. Kalktåget besegrades första gången 30/9 1958 och sista 15/6 1962. Sista tjänst gjorde loket i fjgt 4941 Mra-Fln 14/7 1962. Notering finns om ett varmgånget tenderlager. Därefter ställdes loket i reserv.

Under tidsperioden användes loket främst i lokalgods/kalktågen 9102/9101 resp 4945/4946 men även i fjärrgodstågen 4932/4931 samt lokalgodståg 9057/9058

 

DJ/Pv

1961-08-30—31

 

E11 1850 på foto (se ovan)i Insjön med "kalken", lgt 4945 Rv-Blg den 30/8-61. Enligt lokjournalen kom hon som beräknat till Rättvik tidigare på morgonen med lgt 9102 från Falun och drog senare på eftermiddagen "tomkalken" 4946 från Borlänge. Notering från journalen säger att man inte kom längre än till Gagnef då mittveven gick varm. Lgt 9101 fick således ett annat lok tillbaka till Falun. Detta omlopp var det normala många dagar för E11/R-loken.
Reparation företogs i Rättvik dagen efter, och sedan gick maskinen till Mora i 9058.

 

DJ

1962

 

Avställd

 

WS

1962-1968

 

Alla tre E11 loken gick till Östersund efter tjänsten, men jag har inga noteringar om provkörningar. Jag har kopior på loklistor över "udda" beredskapslok från -68, där det står att samtliga 3 lok befanns vara i mycket gott skick.

 

DJ

1964-09-26

 

Observerad i Falun

 

WS

1968-02-15

 

Observerad i Falun

 

WS

1968-08

 

Observerad i Falun

 

WS

1970-05

 

Observerad i Falun

 

WS

1970-08-30

 

Observerad i Falun

 

WS

1970-10-25

 

Observerad i Falun

 

WS

1975-06-01

 

Slopad

 

WS

1975 vecka 48

 

Avsänt Falun till Kalmar

 

WS

1975-11-27

 

Anländ Kalmar från Alvesta

 

WS

1976-03-02

 

Skrotning påbörjad

 

WS

1976-03-11

 

Skrotad

 

WS

 

Panndata

1930

 

Lev. med panna

 

 

1948-1976

 

Panna SJ 2334 Motala V 2599 1937 ilagd. Oklart när pannan ilades loket. Den levererades som reservpanna till BJ M3s. Kvarlåg i loket och skrotades 1976

 

HK

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2335

V & M Falun 356 1930

lok BJ 120

1975

1976 med lok 1851

 

Datum

 

 

 

Källa

1930

 

Lev i lok BJ H3s 120

 

HK

?

 

Ilagd lok 1851 (ilagd under hela SJ tiden). Pannan skrotades 1976 med lok 1851

 

HK

 

Pannrevisioner panna 2335 (originalpanna)

1930-04-04

 

Rev. kl. (troligen kl. I – leverans)

 

HK

1934-07-09

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1937-07-07

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1940-03-14

 

Rev. kl. Ål

 

HK

1945-08-15

 

Rev. kl. Ål

 

HK

 

 

Eftersom pannan inte fått rev efter 1945 kan det tänkas att den legat utan lok och först senare lagts in. (i 1851)

 

HK

 

Pannrevisioner panna 2334

1962-02-02

 

Revision kl. III Ösetersund

 

AFB

 

Tenderdata litt A2

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar

AFB

Fsbr

Postvagnen

Järnvägshistoriskt forum

Rev. bok Ös 114 och 116

WS kort

Hobby 3.1969

Tåg 10.70

 

Foton

 


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1850_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08