Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok E11 1849 (BJ M3s 119) (SJ steam engine class E11) 

  

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

E11 1849

V&M 355 1930

1975-06-01

1976 Såld till Kjell Hansson svets & smide Borlänge för skrotning

1976 Skrotad Falun

2005-04-15

 

Datum

 

 

 

Källa

1930

 

Inköpspris 147.480:-. Levererad som BJ M3s 119

 

WS

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ M3s 119 gällde följande: Falun

 

HK

1948

 

Överförd till SJ vid BJ förstatligande

 

 

1950

 

I tjänst vid VII Distriktet

 

Str 77

1952-11—1953-07

 

Alla tre E11:orna fanns med på den inventering som gjordes 1952-11 som underlag för vilka lok som var möjliga att överföra till beredskapsfordonsparken. Året efter (juni 1953)kom också en order att 1849 och 1850 skulle erhålla beredskapsrevision inför formellt överförande till berdskapsfordonsparken.
Vid den tidpunkten tillhörde loken fortfarande 33 Ms (huvudort Åmål). Orden ändrades dock juli 1953 då 1849 och 1850 skulle få pann (och trol.) lokrevision kl. III och därefter tagas i bruk som driftlok vid 20 ms (huvudort Boden).

 

CS Fsbr

1959-08-26 – 1962-02-23

 

E11 1849 gjorde sin första tur 26 augusti 1959 i lgt 9058 ( i koppling till Gyo och tillbaka därifrån i fjgt 4941 )

Dagen efter gick den i "Kalken", dvs lgt 9102 till Rv, lgt 4945 med kalk till Blg, lgt 4946 "tomkalk" till Rv, och hem till Fln med lgt 9101. Sista tjänsten i vanliga godståg var den 23 februari 1962 i fjgt 4232-4931 Fln-Mra-Fln. Dagen efter drogs "Kalken" för sista gången med den maskinen, men man kom bara till Gnf där en lilländesbult tappades.

 

Danne Johansson (DJ) / Pv

1960-12-01—1961

 

Var på Huvudverkstaden (Hvst) i östersund (Ös)från 1/12 1960 till 30/4 1961

och tjänstgjorde sedan i godståg resterande del av 1961.

 

Christer

1962

 

Avställd

 

WS

1962-1968

 

Alla tre E11 loken gick till Östersund efter tjänsten, men jag har inga noteringar om provkörningar. Jag har kopior på loklistor över "udda" beredskapslok från -68, där det står att samtliga 3 lok befanns vara i mycket gott skick.

 

DJ

1964-09-26

 

Observerad i Falun

 

WS

1966-02-15

 

Observerad i Falun

 

WS

1968-07

 

Observerad I Falun

 

WS

1969-05-14

 

Observerad i Falun

 

WS

1969-07

 

Observerad I Falun

 

WS

1970-05

 

Observerad I Falun

 

WS

1970-08-13

 

Observerad I Falun

 

WS

1970-10-25

 

Observerad I Falun

 

WS

1975-06-01

 

Slopad för skrotning

 

WS

1976-01-23

 

Såld tillKjell Hansson svets & smide Borlänge för 18.600:-

 

WS

1976-03

 

Skrotad i Falun

 

WS

 

Panndata

1930

 

Lev med panna SJ 2333 (VM-355-1930)

 

HK

1948-1976

 

panna SJ 2333 V & M Falun 355 1930

 

HK

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2533

V & M Falun 355 1930

Lok BJ 119

1975

skrotad med lok 1976

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

Se ovan. Pannbyten har trol. Ej förekommit.

 

 

 

Pannrevisioner

 

 

 

 

 

 

Tenderdata litt

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 Ej genomgågna handlingar

AFB

Fsbr

Postvagnen

Järnvägshistoriskt forum

Rev. bok Ös 115 och 117

Tåg 10.1970

Foton


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1849_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08