Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok A8 1809 (BJ H3s 118) (SJ steam engine class A8) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

A8 1809

Nohab 1875 1929

1973

1974  Skrotad Kalmar Verkstad

2005-04-16

 BJ H3s 118 Göteborg 1948
BJ H3s 118 Göteborg 1948 foto Morrgan Claessons saml.                

Datum

 

 

 

Källa

1929

 

Inköpspris 145.407:-

 

WS

1929-12

 

Leverans BJ H3s 118

 

HK

1948

 

Övertagen av SJ vid förstatligandet

 

 

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ H3s 118 gällde följande: Göteborg Bs

 

HK

1950-01-01

 

I tjänst VII Distriktet (Huvudort Göteborg)

 

SJ

1952-12-19

 

Skrivelse inkommer till Fsbr från byråchefen med förteckning över övertaliga ånglok t.o.m november 1952. 1809 finns med i förteckningen och anges tillhöra 33 ms (huvudort Åmål). Loket erhöll sista revision kl. II 1939-01 och kl. III 1949-09. Loket anges ha gått 32384 km efter senaste A-klass. Anges även att loket är i gott skick.

 

Fsbr

1953-05-01

 

Driftlok vid 33 Ms (huvudort Åmål)

 

SJ

1953-06-12

 

Skrivelse från fsbr till Distriktscheferna:

”Reparation vid huvudverkstäderna av övertaliga ånglok

Nedanstående övertaliga ånglok (däribland A8 1809, min anm) skola förflyttas till någon av huvudverkstäderna Ör, Tb eller Ål, där desamma komma att upprustas till sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna tagas i anspråk som beredskapsdragkraft.

Loken förflyttas från nuvarande uppställningsplats till resp hvst efter samråd med verkstadsbyrån.

I redovisningshänseende skola loken efter insändandet anses överflyttade från vederbörande maskinsektion till resp hvst, varom anmälan göres i vanlig ordning.

Reparationskostnaderna gäldas av till försvarsbyråns förfogande ställda medel.

Efter verkställd upprustning komma loken att placeras som beredskapsdragkraft enligt försvarsbyråns bestämmande.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric lindgren tjf”

I skrivelsen anges även att loket tillhör VII Distriktet, 33 ms.

 

Fsbr

1954-02-23

 

Beredskapsanslag: Avställd 1954-02-23. fick användas 6 månader innan ny revision

 

SJ

1954-04-26

 

Brev från Fsbr till Distriktschefen vid II Distriktet och Föreståndaren för huvudverkstaden Åmål:

Uppställning av övertaliga ånglok

Då enligt anmälan loken litt A8 1807 och 1809 nu äro reparerade, får fsbr meddela, att nämnda lok skola placeras vid 33 ms som beredskapsdragkraft.

Översyn av loken bör göras c:a 2 gånger om året, varvid bl.a uppkomna brister i verkställd rostskyddsbehandling avhjälpas. Härmed förenade kostnader påföras tjänsteställe 100, konto 1280, kalkylnr 5.

Loken förflyttas till blivande uppställningsplats, som skall delgivas fsbr, genom II Dc försorg efter samråd med hvst Ål.

I redovisningshänseende skola loken anses överflyttade från hvst till 33 ms, varom anmälan göres i vanlig ordning.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric Lindberg tjf”

 

fsbr

1959 ca

 

Uppställd i Åmål lokhus

 

HK

1961-02-21

 

Bilaga tillsty skr, dnr Dbr 63940, sgr 432.

Plan för besiktning av beredskapsånglok

Deltagare: Viö Forsberg, Hvst M

Brd Hårdstedt, Mbr

Iö Gyllén, Dbr

Mta Thiel, Fsbr”
„Tisdag 28.2.61 kl. 9.27 Ankomst Åmål. Kallbesiktning av lok A8 1809 och KA3 1854. Övernattning.

Onsdag 1.3.61 kl. 8.30 Provkörning av lok 1809 och 1854.”

Tillägg: loket provkördes Åmål-Mellerud och åter

 

Fsbr HK

1961

 

Omkonserverad i Borås

 

WS

I början 1960 talet

 

Uppställd i Åmåls lokstall (rektangelstallet vid Nygård)

 

HK

1971-05

 

Uppställd i Åmål

 

AFB05

1971-1972

 

Flyttadfrån Åmåls lokstall (Nygård) till Åmåls lokhus

 

HK

1972-06-17

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB01

1972-08-01

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB06

1972-08-07

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB09

1973-10-01

 

Slopad för skrotning

 

WS

1974-09-04

 

Avsänd från Åmål

 

WS

1974-09-06

 

Anländ till Kalmar

 

WS

1974-10

 

Skrotad Kalmar Verkstad

 

WS

 

Panndata

1929

 

Leverans med panna 2292

 

HK

Före 1948

 

Panna SJ 2293 (Nohab 1811 1927) ilagd. Pannan levererades ursprungligen med BJ H3s 111.

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok

 

WS

1974

 

Skrotad tillsammans med lok

 

WS

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2292

Nohab 1909 1929

Med lok BJ 118

1973

Såld tillsammans med lok 1808 till privatperson 1973. 1976 Såld till BJs

 

Datum

 

 

 

Källa

1929

 

Leverans med lok BJ H3s 118

 

HK

Före 1948

 

Ilagd A8 1808

 

HK

1973

 

Såld tillsammans med lok 1808 till privatperson

 

 

1976

 

Såld tillsammans med lok till BJs

 

 

 

Pannrevisioner (panna 2292 – originalpanna)

1929-12-06

 

Rev. kl. (troligen I – leverans)

 

HK

1933-03-29

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1938-05-16

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1939-03-17

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1949-02-

 

Pannrevisin kl.III

 

Fsbr

1949-01-19

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

1953-09-15

 

Rev. kl. III Ål

 

HK

 

Pannrevisioner panna 2293

1927-10-10

 

Kl. I (leverans)

 

CS

1949-09

 

Revision kl. III

 

Fsbr

1954-02-23

 

Revision kl. V Ål

 

CS

 

Tenderdata

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar:

Tåg 1.1978

Foton

 
To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1809_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08