Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok A8 1807 (BJ H3s 111) (SJ steam engine class A8) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

A8 1807

Nohab 1796 1927

1973

1975 Såld till Bergslagarnas Järnvägssällskap (BJs)

2005-04-16

 SJ A8 1807 utanför Skövde
Utanför Skövde (Hentorp?) 1981-06 foto Conny Sernfalk                  

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Inköpspris 120.850:-

 

WS

1927-10

 

Leverans som BJ H3s 111

 

HK

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ H3s 111 gällde följande: Åmål

 

HK

1948

 

Övertagen av SJ vid förstatligandet

 

 

1950-01-01

 

I tjänst VII Distriktet (Huvudort Göteborg)

 

SJ

1952-12-19

 

Skrivelse inkommer till Fsbr från byråchefen med förteckning över övertaliga ånglok t.o.m november 1952. 1807 finns med i förteckningen och anges tillhöra 33 ms (huvudort Åmål). Loket erhöll sista revision kl. I 1934 och kl. III 1951-07. Loket anges ha gått 7332 km efter senaste A-klass. Anges även att loket är i gott skick.

 

Fsbr

1953-05-01

 

Driftlok vid 33 Ms (huvudort Åmål)

 

SJ

1953-06-12

 

Skrivelse från fsbr till Distriktscheferna:

”Reparation vid huvudverkstäderna av övertaliga ånglok

Nedanstående övertaliga ånglok (däribland A8 1807, min anm) skola förflyttas till någon av huvudverkstäderna Ör, Tb eller Ål, där desamma komma att upprustas till sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna tagas i anspråk som beredskapsdragkraft.

Loken förflyttas från nuvarande uppställningsplats till resp hvst efter samråd med verkstadsbyrån.

I redovisningshänseende skola loken efter insändandet anses överflyttade från vederbörande maskinsektion till resp hvst, varom anmälan göres i vanlig ordning.

Reparationskostnaderna gäldas av till försvarsbyråns förfogande ställda medel.

Efter verkställd upprustning komma loken att placeras som beredskapsdragkraft enligt försvarsbyråns bestämmande.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric lindgren tjf”

I skrivelsen anges även att loket tillhör VII Distriktet, 33 ms.

 

Fsbr

1954-04-26

 

Brev från Fsbr till Distriktschefen vid II Distriktet och Föreståndaren för huvudverkstaden Åmål:

Uppställning av övertaliga ånglok

Då enligt anmälan loken litt A8 1807 och 1809 nu äro reparerade, får fsbr meddela, att nämnda lok skola placeras vid 33 ms som beredskapsdragkraft.

Översyn av loken bör göras c:a 2 gånger om året, varvid bl.a uppkomna brister i verkställd rostskyddsbehandling avhjälpas. Härmed förenade kostnader påföras tjänsteställe 100, konto 1280, kalkylnr 5.

Loken förflyttas till blivande uppställningsplats, som skall delgivas fsbr, genom II Dc försorg efter samråd med hvst Ål.

I redovisningshänseende skola loken anses överflyttade från hvst till 33 ms, varom anmälan göres i vanlig ordning.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric Lindberg tjf”

 

fsbr

1959 ca

 

Uppställd i Smedstad lokhus

 

HK

I början av 1960 talet

 

Uppställd i Åmåls lokhus

 

HK

1964

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

LZ

1969-04

 

Uppställd i Åmål

 

WS

1970-08-13

 

Uppställd i Åmål

 

WS

1971-05

 

Uppställd i Åmål

 

AFB05

1971-1972 ca

 

Flyttad från Åmåls lokhus till Åmåls lokstall (Nygård)

 

HK

1971-08-07

 

Uppställd i Åmål

 

WS

1972-08-07

 

Uppställd i Åmål (rektangellokstallet vid Nygård)

 

AFB09

1972-09-07

 

Uppställd i Åmål

 

WS

1973-10-01

 

Slopad för skrotning

 

WS

1974-01-09

 

Observerad i Sävenäs lokstation

 

WS

1974

 

BJ lok 111 kapades av BJs i Göteborg 1974 på väg till skrotning i Kalmar, det

numera nedlagda Industrimuseet i Göteborg stod som garant för depositionen som gjordes av SJ så att loket blev kvar i livet, senare köpte BJs ut loket liksom

lok BJ nr 112.

 

MC

1974-01-23

 

Deposition från Järnvägsmuseum (se ovan)

 

WS

1975

 

Såld till BJs och åter ommärkt till BJ H3s 111.

 

BJs

1979

 

Firades BJ 100 år med jubileumståg Göteborg - Falun och åter, 2 dagar. 111:an och 112:an drog tåget tillsammans med andra lok.

 

BJs

1981-06

 

Deltog BJs i SJ:s 125 års firande på många platser i landet, 111:an och 112.an drog extratåg Göteborg- Stockholm, deltog i Kavalkaden i Stockholm, extratåg Stockholm-Gävle-Stockholm samt Stockholm-Göteborg.

 

BJs

1981--2005-04-07

 

Sista turen för BJs före avställning var Göteborg - Storvik (Gävle nåddes inte på grund av snöstorm) - Göteborg 1981, återtransport av Göta och historiska tåget till JVM. När loket kom hem så kröktes en kolvstång av is i cylindern vid växling på Sävenäs. Detta är lagat men loket behöver tubas om innan det tas i bruk igen. Loket står i lokhus på Bergslags-Lärje.
morrgan / Järnvägshistoriskt forum 2005-04-16

 

MC

 

Panndata

1927-10-10

 

Panna 2293 lev tillsammans med lok

 

HK CS

Före 1948

 

Panna 2291 Nohab 2016 1934 ilagd . Pannan kvarligger alltjämt i loket. Ursprungligen levererades pannan som reservpanna till A8

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok

 

 

1975

 

Såld till BJs tillsammans med lok

 

 

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2293

Nohab 1811 1927

Med lok BJ 111

1973

Skrotad

 

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Levererad tillsammans med lok BJ H3s 111

 

HK

Före 1948

 

Ilagd lok H3s 118 (A8 1809)

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok 1809

 

 

?

 

Skrotad tillsammans med lok 1809

 

 

 

Pannrevisioner  panna 2291

1951-07

 

Revision kl. III

 

Fsbr

 

Tenderdata

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 Ej genomgågna handlingar:

Tåg 1.1978

Foton
SJ A8 1807 0ch 1808  Göteborg-Stockholm 1981-06 foton: Conny Sernfalk

SJ A8 1807 0ch 1808  Göteborg-Stockholm 1981-06

 

SJ A8 1807 0ch 1808  Göteborg-Stockholm 1981-06

  
To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1807_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08