Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok Kd 692 (SJ steam engine class Kd) 
 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

Kd 692

V & M Falun 1 1901

1965-66

1966 Övertagen av V & M Falun

1969 Deponerad till Linköpings järnvägsmuseum

2000 Övertagen av Järnvägsmuseum

2005-08-19

 

Datum

 

 

 

Källa

1940 talet - slutet

 

Avställd

 

WS

1950-01-01

 

I tjänst II Distriktet

 

Str 77

1965-1966

 

Slopad

 

WS

1965-09-26

 

Observerad i Östersund

 

WS

1966

 

Övertagen av V & M Falun

 

WS

1969

 

Deponerad till Linköpings järnvägsmuseum

 

WS

1969-10

 

Observerad i Laxå under transport till Linköping

 

WS

1970

 

Observerad f.d sockerbruket i Linköping utomhus

 

CS

1972

 

Uppställd inomhus i Järnvägsmuséet Ryd i Linköping

 

CS

2000

 

Övertagen av Järnvägsmuseum

 

WS

2000-04-28

 

förbereddes flyttningen av ångloket Kd2 från Valla till Järnvägsmuseet i Gävle.

 

JMF

2000-06-16

 

Fredagen den 16 juni 2000 gjordes det stora lyftet i Valla då det normalspåriga ångloket Kd2 skulle transporteras till Gävle. Till lyften användes två stora mobilkranar och en specialbyggd trailer med järnvägsspår för transport av spårbundna fordon.

 

JMF

2000-08-19

 

Observerad i Krylbo

 

WS

2005-03-21

 

Uppställd i Grängesberg lokstall

 

JVM

 

Panndata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

 

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Pannrevisioner panna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenderdata

1928

 

Originaltender skrotad

 

1950-01-01

 

Tender C 401 är tillkopplad loket

 

WS

 

Övrigt

 

Ej genomgågna handlingar

AFB

Fsbr

Tåg och spår 1972 27 Första ångloket från ASJ, SJ KD nr 692, artikel av Otto Cantzler.

Tåg och spår 1991 88 Ånglok SJ litt KD nr 692, data av Bengt E Unvér. Några data.

Tåg och spår 2000 118 Det stora lyftet i Valla, artikel av Bengt-Åke Rudström. Flyttning av Kd2 till Gävle.

Tåg och spår 1977 48 Kd2-loket i vagnhallen i Ryd, bild av Arne Gustafsson.

 

Foton

 


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Rolf Sten
kd_692_loken..html senast uppdaterad 2005-11-04