Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Ånglok tillverkade av Richmond Locomotive Works
(Steam locomotives built by Richmond Locomotive Works)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida

 

Richmond Locomotive Works

Tillv.nr. Spårvidd  År Axelföljd     Ursprunglig ägare & namn Senare ägare
RLW 2831  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 582  Ta
RLW 2832  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 583  Ta
RLW 2833  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 584  Ta
RLW 2834  1435 1899  ooOOO-ooo  SJ 585  Ta
RLW 2835  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 586  Ta
RLW 2836  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 587  Ta
RLW 2837  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 588  Ta
RLW 2838  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 589  Ta
RLW 2839  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 590  Ta
RLW 2840  1435 1899 ooOOO-ooo  SJ 591  Ta
RLW 2841  1435 1899 OOO SJ 592  U
RLW 2842  1435 1899 OOO SJ 593  U 1922: Forsbacka 3
RLW 2843  1435 1899 OOO SJ 594  U
RLW 2844  1435 1899 OOO SJ 595  U
RLW 2845  1435 1899 OOO SJ 596  U
RLW 2846  1435 1899 OOO SJ 597  U
RLW 2847  1435 1899 OOO SJ 598  U
RLW 2848  1435 1899 OOO SJ 599  U
RLW 2849  1435 1899 OOO SJ 600  U
RLW 2850  1435 1899 OOO SJ 601  U
RLW 2999  1435 1900 ooOOO-ooo  YEJ 13  ALBO
RLW 3000  1435 1900 ooOOO-ooo  YEJ 14  ST.OLOF
RLW 3001  1435 1900 ooOOO-ooo  YEJ 15  BORRBY


 

Previous page Föregående sida


To page top

Return to engines build abroad
Retur till innehållsförteckning över
ånglok tillverkade i utlandet
© Erik Sundström & Rolf Sten
rlw.tml senast uppdaterad 2007-11-21