Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Ånglok tillverkade av R & W Hawthorn Leslie
(Steam locomotives built by
R & W Hawthorn Leslie)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

R & W Hawthorn Leslie  Newcastle
 
Tillv.nr.       Spårvidd  År     Axelföljd     Ursprunglig ägare & namn        Senare ägare
HL873

1435

1852 oOO-oo 1855: KHJ  WILSON
HL 874 1435 1852 oOO-oo 1855: KHJ WASP  
HL 1586  1435 1872 oOO     HMMJ 1  ADOLF von ROSEN       1879: SJ  281 MARS
HL 1587  1435 1872 oOO     HMMJ 2  BALTZAR von PLATEN   1879: SJ 282 MERKUR   1899: Forsbacka 1
HL 1636  1435 1874 OO-OO   NOJ 6  BERGA
HL 1637  1435 1874 OO-OO   NOJ 7  MÅLILLA
HL 1638  1435 1875 OO-OO   NOJ 8  MÖRLUNDA                      1899: ÖCJ
HL 1639  1435 1875 OO-OO   NOJ 9  MARIANNELUND            1899: ÖCJ

R & W Hawthorn tillverkningsnummer 1557. Levererat till HMMJ 1872, BALTZAR von PLATEN. Vid förstatligandet 1879 fick loket SJ nummer R 282 MERKUR. Loket såldes 1899 till Forsbacka Järnverk och bilden visar loket inne på fabriksområdet omkring 1900
R & W Hawthorn tillverkningsnummer 1557. Levererat till HMMJ 1872, BALTZAR von PLATEN. Vid förstatligandet 1879 fick loket SJ nummer R 282 MERKUR. Loket såldes 1899 till Forsbacka Järnverk och bilden visar loket inne på fabriksområdet omkring 1900. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build abroad
Retur till innehållsförteckning över
ånglok tillverkade i utlandet
© Erik Sundström &Rolf Sten
hl.html senast uppdaterad 2007-11-21