Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


WbÄJ, Varberg - Ätrans Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, WbÄJ (Facts WbÄJ )

Snabbfakta, WbÄJ (Facts WbÄJ ) (2004-09-22) 

Karta  WbÄJ ( map WbÄJ )

Karta  WbÄJ ( map WbÄJ ) (2004-09-22) 
Tidtabell WbÄJ från 1930 (Timetable WbÄJ) Tidtabell WbÄJ från 1930 (Timetable WbÄJ) (2004-09-22)  
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-09-22) 

The Svartrå embankment
Den 500 meter långa och upp till 11 meter höga Svartråbanken strax öster om Obbhult. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2004-09-22