Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad) Statsbanan genom Bohuslän
The state railway Göteborg - Skee - (Strömstad)

av Rolf Sten

Tidtabell 1930. Statsbanan Göteborg - Uddevalla - Skee - (Strömstad)
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs banan
Timetable 1930 the state railway Göteborg - Skee - (Strömstad)

Return to page top

 Return to table of content
  Returtåg till östra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_g_stromstad_timetable.html senast uppdaterad 2 februari 2003