Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad) Statsbanan genom Bohuslän
The state railway Göteborg - Skee - (Strömstad)

av Rolf Sten

Banprofil Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad)
Av profilen framgår vilka lutningar som banan har. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient

Explanations

Banprofilerna kommer från Statens Järnvägar 50-årsskrift från 1906


Return to page top

 Return to table of content
  Returtåg till "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_g_stromstad_profil..html senast uppdaterad 2 februari 2003