Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of contentÅter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 HHyJ, Höör - Hörby Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about HHyJ
1881 bildades Höör - Hörby Järnvägsaktiebolag, HHyJ. Avsikten var att bygga en 12,65 kilometer lång järnväg mellan Höörs station vid Södra HHyJ, Höör-Hörby Järnvägstambanan och Hörby.

    Koncession söktes och beviljades den 3 februari 1882. Järnvägen skulle ha spårvidden 1435 mm och var kostnadsberäknad till 321 374 kronor och 56 öre.
   Banbygget utfördes av ingenjörsfirman Wessel & Posse och järnvägen öppnades för allmän trafik den 25 oktober 1882.
   Från 1897, när den nybyggda Eslöv - Hörby Järnväg (EHJ) anslöts till Hörby station kom HHyJ att förlora en stor del av sin trafik vilket bland annat ledde till sämre ekonomi. Den 25 oktober 1900 såldes HHyJ på exekutiv auktion. Köpare blev Lunds sparbank vilken utan koncession drev järnvägen vidare till den 31 juli 1906 då den såldes till Häradshövdingen Carl A Trolle för 100 000 kronor. Han förvaltade järnvägen fram till den 24 september 1915 då han för samma belopp sålde den till
Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Return to page top
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)



© Rolf Sten
hhyj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 4 januari 1999