Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of contentÅter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


EHJ,
Eslöv - Hörby Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about EHJ)
D
en 29 november 1895 beviljades, greve Dela Gardie med flera, koncession EHJ, Eslöv-Hörby Järnvägför en järnväg mellan Eslöv och Hörby station på Höör - Hörby Järnväg.
Den 11 februari 1896 överläts koncession till ett samma dag bildat bolag, Eslöv - Hörby Järnvägsaktiebolag
   Som entreprenör för banbygget kontrakterades ingenjören och greven Fr. Arv:son Posse. Järnvägen skulle bli 23,86 kilometer lång. Spårvidd 1435 mm.    Kostnaderna exklusive rullande materiel var beräknade till 667 000 kronor.
   Järnvägen öppnades för allmän trafik 1 juni 1897 och drygt ett år senare, 1 juli 1898 uppgick EHJ i det nybildade
Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Return to page top
 
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
ehj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 4 januari 1999