Return to previous page
Åter till huvudsidan?
Klicka i bilden ovan
Kinds Härads Järnväg, KindsJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Tjänstetidtabell, Working time-table 1898 KindsJ
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser
som fanns längs KindsJ linje

Tjänstetidtabell, Working time-table 1898 KindsJ

Tjänstetidtabell, Working time-table 1898 KindsJ

Tjänstetidtabell, Working time-table 1898 KindsJ

Return to page top
 
Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
kindsj_tjanstetidtab.html senast uppdaterad 2006-03-01