Return to previous page
Åter till huvudsida?
Klicka i bilden ovan
KRJ, Klippan - Röstånga Järnväg &
REJ, Röstånga - Eslövs Järnväg
Färglinje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida  

Tidtabell 1894 Klippan - Röstånga Järnväg, KRJ
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser
som fanns längs KRJ linje

Tidtabell 1894 Klippan - Röstånga Järnväg, KRJ

Return to page top

Previous page Föregående sida  

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
krj_tidtab.html senast uppdaterad 2014-07-21