Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Statsbanan Vännäs - Umeå. Vårfloden 1924  vid Spöland.
   I Hvar 8 dag 6 juli 1924 kunde man läsa: "De norrländska älvarna svälla sedan midsommartiden av en ovanligt kraftig fjällflod. Särskilt kritisk har situationen varit i Umeälvens och dess biflod Vindelälvens dalgångar. Timmermagasinen sprängdes, bommar, dykdalber och stenkistor sveptes undan och timmermassorna hopade sig till väldig höjd. Bl. a. frukta de man t. o. m. att den stora järnvägsbron vid Spöland, där de båda nyssnämnda älvarna sammanflyta, skulle sprängas, eller att Vindelälven skulle skära sig en ny fåra. De senaste dagarnes rapporter giva dock vid handen att en förbättring i läget inträtt." Foto:
Sveriges Järnvägsmuseum.


tatsbanan Vännäs - Umeå. Vårfloden 1924  vid Spöland.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 2016-01-02