Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGöteborg, Masthuggsbangården 1929. Ett ånglok SJ littera N växlar vagnar. Foto: Järnvägsmuseet.

Göteborg. The yard at Masthugget year 1929

Return to page top
Åter till sidans början
Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_21..html senast uppdaterad 2019-12-13