Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayOstkustbanan, OKB, en linjebild från Gångviken tagen omkring 1930. Det norrgående persontåget dras av ett av OKB:s E-lok och kommer snart att vara framme vid Skönviks station. Spåret till vänster är spårvägen Skönvik - Tunadal - Sundsvall. Det spåret används i dag som industrispår mellan Skönvik och Tunadal. Läs mer. Foto: Järnvägsmuseet.. 

The east coast line, OKB, at Gångviken year 1930

Return to page top
Åter till sidans början
Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 2019-12-13