Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

En linjebild från 1950-talet. Elloket Du 235 med godståg. Foto:  Järnvägsmuseet.


Engine Du 235

Return to page top
Åter till sidans början
Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 2019-12-13