Stationsnamn i Signaturordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående stationsnamn i bansignaturordning. Bansignaturen avser det järnvägsbolag som ursprungligen byggde banan. Numret efter stationsnamn avser det bandelsnummer som stationen tillhör. Sist på raden anges den spåranläggning enligt Järnvägsinspektionen där stationen ligger.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över bansignaturer som inleds med denna bokstav. För att se alla uppgifter om en station klicka på stationsnamnet.

A A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Y Å Ö
HOME
 

Bana SignStationsnamnBandelSpåranläggning
AGJ BROBACKA 417 AGJ Brobacka-Gräfsnäs
AGJ DIRHUVDEN 419 AGJ Brobacka-Gräfsnäs
AOJ ANNEBERG 479 RV Göteborg-Eldsberga
AOJ BOKDUNGEN 479
AOJ MUNTARP KÄRR 479
AOJ SMÅLANDS ANNEBERG 479
ASLJ ASKERSUND 387
ASLJ INGELSBY 387
ASLJ SJÖSTORP 387
ASLJ SKYLLBERG 387

TOP
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Y Å Ö
HOME
 

Upprättad: 2004-12-04   /   Webmaster: Benny Nilsson