HOME
INDEX

171     Ljusdal - Ånge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ljusdal) - Ovansjö - (Ånge)
NÄSTA


 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLs (Ljusdal) h 380,259 131 1880-09-15 stn; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; FS
Tl Tallåsen v 387,211 157 1885-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1977-01-01; IS
  Edefors   390,300 1611881 mtmp , BI 1885
Ltr Loster h 397,270 178  ~1895 lp, stn 1915-05-01, †G, †1968-05-12; IS
  Vattuvalla   400,200 198 1951 sto, U 1952
Trv Tranviken   402,300 189 1894 lp 1906, † 1934;
 

Vildnäset

  402,300 189 <1894  ssp
Hnngr, Hnng Hennans grp 406,600 205 1918 grp, BI 1959
Hn, Hnn Hennan v 407,860 211 1881-09-16 stn, † G 1966, † 1968-05-12; hamnspår; IS
Hnb Hälsingenybo h 414,476 212 1920 hp † G, † 1968-05-12, IS
Nbo Nybo 414,500 212 <1885 hlp ~1895, stn 1915-12-01
  Hjärtvallen   420,700 219 1951 st , U 1952
Öbn Örabäcken v 420,803 218 1963-05-26 ts; IS
  Kroknäs   423,300 214 1951 sto, U 1952
Rsö Ramsjö h 428,080 210 1881-09-16 stn, † G, † 1968-05-12; IS
Bän Brännbacken   434,300 265 1920 ts, BI 1928
Ng Norrhög 438,100 302 1991-10-01 ts; IS
 

Skogstorp

  438,200 303 1973-05-03 ssp, BI 1975-11-10; oljelager
Ng

Norrhög

  440,500 321 1921-01-01 stn, †G, †1968-05-12, BI 1991
Nbg Norrberg 440,500 321 1888 mtmp 1888, lp 1901, stn ~1918,
  Mellansjö grusgrop   445,600 321 1936 grp, I infogad i Mellansjö stn
Msö Mellansjö v 446,487 317  1881-09-16 stn, † G 1967, † 1968-05-12; IS
Jågrp, Jåg Juåns grusgrop 454,400 299 1962 grp, BI 1990-10-01
Juån h 456,016 290  1883 lp, stn 1919-01-01, † G, † 1963-05-26; IS
Öv Östavall h 464,497 242 1881-09-16stn, † P 1968-05-12; hamnspår; GS
Ay Alby v 472,911 218 1881-09-16stn, † P 1968-05-12; GS
Osö Ovansjö 480,300 163 1943 fp, I infogad i Ånge stn ~1950; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
Osö Ovansjö   480,800 163 1995-05-15 avx, fp 1995-10-17; ansl spår till Ånge gbg (västra änden); <1995-10-17 Ovansjö S
Osö Ovansjö 481,200 164 1960 fp, I infogad i efterföljande Ovansjö ssp 1995; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
  lmk   483,000   1942 km 482+3,216 = 483,000 mot Ånge personbangård
Åg (Ånge) h 484,270 168 1878-10-01 stn; ansl Mittbanan, Norrländska tvärbanan; spår till Ånge gbg (östra änden); hamnspår; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Webbmaster: Benny Nilsson  / Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-03 Rolf Sten