HOME
INDEX

075     Hällnäs - Lycksele

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hällnäs) - Lycksele
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHls (Hällnäs) v 0 244 1894-08-06

stn, †G 1977-09-01, †1995-06-12,
*P 2006-01-08, †P 2008-06-15; ansl statsbanan Hällnäs– Storuman; IS

Ldfs Ledeåfors 6,7 204 1938 hpr, †1972-01-01
Gl Gladaberg h 10,93 199 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1958, I hlp 1966, I hp 1994-09-19, †1995-06-12; även mtmp

Msbk Missubacken h 15,9 231 1941

hpr, †1969-09-28

Skgp Skärträskets grusgrop v 17,8 221 1927 grp, BI 1948-10-01
Ska Skatan h 20,4 220 1924-12-16 hlp, hpr 1958, +ssp 1961-06-20, hp ~1973, †1995-06-12; även mtmp
Åm Åmsele h 27,6 209 1924-12-16

hlp , I stn 1956, T hp 1989-04-01, I hps 1994-11-11, †1995-06-12; även mtmp; IL

  Vindelälven   29,0    

bro 95 m

Bjs Bjurselefors v 33,3 217 1924-12-16

hlp, I stn 1956, I hlp 1965, T hp 1967-04-01, I hp 1968, †1977-05-22, *P 1983-02-01, †P 1986-06-01

Arv Arvsele v 40,3 222 1924-12-16

hlp, lp 1950-01-01, †1958, BI 1958-06-27; även mtmp

Arvy Arvseleby h 40,9 221 1940-01-01 hpr, †1969-09-28
An Arvån v 46,3 226 1924-12-16

hlp, I stn 1956, T hp 1980-12-01, †1986-06-01, I ssp 1994-09-01; IL

Ghm Gustavsholm v 53,3 223 1924-12-16

hlp, T hp ~1960, I hp 1963-10-25, †1966-05-22; även mtmp

Lyt Lycksele timmer 59,2 235 1984-09-24 ssp, lp 1985-04-01, T infogad i Lycksele stn 2002
  sidospår   60,1 227 1926

ssp, BI 1929; dytag

Lyg Lyckselesågen 60,6 226 1970 ssp; T infogad i Lycksele stn
Nrås Norrås h 61,8 221 1944-06-05 hpr, †1977-05-22
             
Lsp Lycksele industrispår v 62,2 217 1941

ssp, T infogad i Lycksele stn 1941; industriområde; sign Lsp; IL

  Grusgrop   62,2 217   grp 1926, BI
  Umeälvsbron   62,7 218 1923

stn, †1924; provisorisk slutstation

  Ume älv, östra grenen   62,9    

bro 122 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955–56

  Lyckselebroarna   62,9 218 1955

sipl, BI 1956

  Ume älv, västra grenen   63,1    

bro 84 m, kombinerad bro vid reparation av landsvägsbro 1955–56

Ly Lycksele h 64,5 225 1924-12-16 stn, †P 1995-06-12; GS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Övrig information


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten